pondělí 29. srpna 2016

Varšava

Do Varšavy jsme docestovali trošinku unavení dlouhou jízdou busem...
a hned jsme se,
milé KOČKY,
pustili do prohlídky města, Staré město, Nové Město a asi v 15hod. jsme šli na prohlídku zámku, pamatuji si nádheru sálů, znovu vzkříšených z trosek a obrazy Canaleta....podle kterých dávali budovy dohromady....
poté jsme šli k památníku Varšavského povstání a posléze procházeli kolem paláců a kostelů...nachodili jsme toho opravdu hodně, ale byl i čas posedět u vína nebo kávy....
večer si zájemci vyjeli výtahem na vyhlídku do 30tého patra Paláce vědy a kultury.
Úplně utrmácení jsme si šli lehnout, naštěstí náš hotel byl ve Varšavě.
Na Varšavu - hlavní město Polska jsem se, nevím proč, netěšila a velmi příjemně mě město překvapilo.
Ráno před odjezdem do Krakova nás ještě busem povozili po městě a šli jsme se podívat na několik míst, týkajících se Holokaustu.