úterý 20. června 2023

Církevní stavby

Poté, co nás bus dovezl do nedalekého městečka Křešov, vydali jsme se k místní, kolem 70 metrů vysoké stavbě s dvěma věžemi - barokní basilice a zde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku ve třech stavbách z mnoha...nepřehlédne nikdo, že v samém sousedství se nachází klášter, o kterém se píše:

Křesoborský klášter, je bývalý benediktinský klášter v dolnoslezském Krzeszowě v Polsku, asi 16 km severovýchodně od Žacléře. Benediktinský klášter založila 8. května 1242 Anna Česká, vdova po slezském a polském knížeti Jindřichovi II. Pobožném, jenž padl v bitvě u Lehnice. Klášter byl osídlen benediktinskými mnichy z Opatovického kláštera. ( jinde jsem se dověděla, že snad cisterciácký, tak nevím)

v rámci prohlídky jsme navštívili další velký kostel sv. Josefa, který stojí vedle domu opata, kapli Marie Magdaleny a Božího hrobu - kde jsou pohřbeni někteří Piastovci a křížovou cestu, mimochodem - v okolí městečka jsou i mnohé další církevní a turisticky zajímavá místa.

Areál je kandidátem na zapsání do Seznamu památek UNESCO.

Basilika je ozdobena jak zvenku, tak uvnitř a i lidé, kteří církevním stavbám moc nedají, zde zůstanou stát v ohromení: milé KOČKY, máte možnost také trochu nahlédnout: ( mračouny nám hrozily, ale nakonec někam odtáhly)


pan průvodce nám vyjmenoval všechny postavy na průčelí a já jsem je hned úspěšně zapomněla: 


vpravo kostel sv. Josefa a vlevo dům opata: na náměstíčku Jana Pavla II.
pohřebiště jeptišek:


střípky z basiliky:

kostel sv. Josefa, zvaný Sixtinská kaple Slezska:zítra, milé blogerky, popojedem: