sobota 22. dubna 2023

Osmý den v Maďarsku

Jak je znalcům zeměpisu jasné, pomalu se vracíme zpátky k západu jižní stranou Maďarska a vyzobáváme jejich památná místa.Kdo zná dějiny, ví, že se tu děly věci! - turecké výpady a války s nimi byly na denním pořádku a proto jsou tu k vidění i památky na tyto nájezdníky.

Tento den nás čekalo:

Arpádův památník s panoramatickým obrazem příchodu Maďarů v Opusztaszeru,  přejezd do Segedínu, kde jsme si prohlédli pamětihodnosti města a dost času jsme později strávili na ,,bojišti,, v Moháči - kde Turci přemohli našeho krále 29.8.1526, nakonec jsme navštívili město Pecs ( Pětikostelí ) kde se prolínají vlivy katolické, protestantské, židovské a muslimské.