úterý 26. března 2024

Trochu z ruky

 Havlíčkův Brod a blízké okolí, to mohlo napadnout leda mne, když mi manžel na pondělí 18.3.24 ještě nabídl před novou léčbou výlet. Pak budu v kdovíjakém stavu, tak si honem užijeme na cestách, předpověď počasí slibovala modré nebe, sluníčko a nízké teploty a taky se tak stalo.

Dopadlo to následovně, milé KOČKY,

ráno manžel škrábal okna u auta, cestou jsme pozorovali šedivák na loukách, kvetly ,,špendlíky,, - místy ty keře vypadaly jako zachumelené,  kolem desáté jsme byli ve městě, já s fotoaparátem jsem se vydala na obchůzku ( jako bych tam byla prvně! ) a manžel se posadil na lavičku na náměstí a chytal bronz. Byl unaven, neboť nejenom, že řídil auto, ale také musel asi 1,5 km dojít pěškobusem od zaparkovaného auta dolů do města ( potom ještě zpátky nahoru do kopce ). Opět jsem si užila zbytky hradeb, krásné domy na náměstí a v přilehlých ulicích i celkový ráz města. 
Raně gotický děkanský kostel je dílem Řádu německých rytířů z konce 13. století. V období husitských válek byl značně poničen. Obnova byla provedena již v pozdně gotickém slohu a pozdější renesanční přestavba znamenala změnu dispozice z dvoulodí na jednolodní prostor.
Charakteristická barokní kopule byla nad presbytářem vztyčena mezi lety 1706-09. V interiéru kostela nalezneme nádherný raně barokní hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a vrcholně barokní boční oltáře. Další vybavení pochází z období baroka a rokoka. -


výlohy v řeznictví:Poté jsme došli do kopce k autu a rozjeli jsme se směr Jihlava, ale ve Štokách ( mají hezký kostel ) jsme se uhnuli vpravo do Úsobí a posléze do Herálce, o čemž bude povídání zase zítra.