pondělí 10. července 2017

Alej

Alej starých lip z Tábora na Klokoty...
sice už po odkvětu,
do malého, prudkého kopce,
s pár zastaveními Křížové cesty...
obrazem, beze slov:
v sobotu...
milé KOČKY...
úžasné stromy...
copak asi pamatují?