pondělí 28. března 2022

Jeden starý

 

Moc ráda se občas zastavím v nějaké obci, kde mají starý kostel, čím starší, tím lépe. 

Kdysi jsem byla na výstavě o deseti nejstarších kostelech v Čechách a to přímo ve Staroměstské radnici na Staroměstském náměstí v Praze a pak - no, jasně, jsem se snažila všechny postupně vidět na vlastní oči.

A jeden z nich je následující:

milé KOČKY - 

v obci Jakub
spolu s obcí Církvice, na dohled od Kutné Hory a zajímavá obec s mnoha zajímavými stavbami jsou i Nové Dvory nedaleko.  A obora kousek odtud, v Žehušicích, s bílými jeleny, je také zajímavá, ale nepřístupná.

opsáno:

Stavba románského kostela sv. Jakuba nemá u nás obdoby. Byl postaven ve 12.stol. Zakladatelkou kostela byla Marie, pocházející pravděpodobně z rodu později nazývaného páni ze Švábenic ze střední Moravy, se svými syny Slaviborem a Pavlem. Místo i stavba byly tak významné, že vysvěcení kostela se zúčastnil i král Vladislav s královnou Juditou, což potvrzuje nález „autentiky“ pražského biskupa Daniela z roku 1165. Kostel sv. Jakuba je pozoruhodný zejména sochařskou výzdobou jižního průčelí a je nejrozsáhlejším zachovaným souborem románské plastiky v Čechách a snad nejstarším zobrazením českých zemských patronů. Vznikly jako celek v polovině 12. století. Na plastikách se projevují vlivy sochařství francouzského i saského, které zřejmě zprostředkovali cisterciáci z kláštera v Sedleci u Kutné Hory. Koncem 12. století se stal Sedlecký klášter vlastníkem rozsáhlého území. Církevní instituce rozvíjely ve svých vsích stavební činnost a tak se šířily vyspělé stavební postupy a slohové vlivy.