středa 3. listopadu 2021

Navečír

 Navečír a navíc v Praze? Vím, že název není správně mluvnicky, ale což, já kritiku unesu.

Zvu vás, milé KOČKY, na malou procházku listopadovou Prahou. Téměř za setmění: