pátek 25. listopadu 2022

Toulání

 Toulky Prahou, to je pro mne, milé KOČKY podle nálady a rozpoložení kde co, klasika je na nábřeží s pohledem na Karlův most a Hradčany, nebo naopak projít se po Malé Straně a nahoru Nerudovkou, případně od Strahova k Bílé Hoře se zastavením na Břevnově, Staré Město prokličkovat křížem krážem, jindy mne zláká procházka od Karláku na Karlov, brouzdám se po Hradčanech a zahradami pod Hradem, příjemná je cesta od metra na Vyšehrad a pak jindy s foťákem ke Grébovce...taky mám ráda courat se po pasážích kolem toho Václaváku...prohlížet kostely, synagogy, sochy, mosty...projít se zahradami a parky.

...to až v poslední době jsem se více věnovala okrajům Prahy, jako projít si celé Prokopské Údolí, Divokou Šárku nebo obejít rybníky dole pod Černým Mostem. Zajímavý byl i letošní výlet k Cibulce.

Jedním z míst, kam kupodivu ráda občas zavítám, jsou Olšanské a další pražské hřbitovy. Člověk tam přijde na různé myšlenky a utřídí si priority.A to nemluvím o tom, že ráda koukám z pražských věží na to lidské hemžení, je to zase jiný pohled na město i historii. ( byly jsme s Janou před několka lety na zajímavé výstavě o Praze a byla v jisté době větším městem, než Paříž! Líbilo se mi, že tam byly modely, jak to město v té které době vypadalo. Tuším, že se jmenovala Praha Karla IV. ) Dnes vás vezmu, milé blogerky, třeba sem: 


stavbou věže poškozený židovský hřbitov ( pod Žižkovskou věží ):

píše se o něm:

Starý hřbitov založen roku 1680 jako morové pohřebiště. Množství cenných barokních a klasicistních náhrobků, několik tumb. V letech 1985-90 zde byla postavena věž televizního vysílače.
Kostel sv.Petra: (pár kroků od Bílé Labutě v Biskupské )
píší o něm:
Kostel sv. Petra na Novém Městě je gotická trojlodní stavba složitého stavebního vývoje, vznikla v průběhu 12. až 15. století přestavbou malé románské baziliky. V interiéru vrcholně barokní zařízení. Hlavní oltář s obrazem od Václava Vavřince Reinera z roku 1730. Pozdně gotická zvonice z roku 1598 s pozdně barokní bání je v sousedství kostela. Dříve to byla průchodní brána na hřbitov.

a přilehlá zvonice: píše se o ní:

Pozdně gotická věž s barokní bání stojí v těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla a slouží jako zvonice. Vysvěcena byla v roce 1598. Uvnitř se nachází tři zvony, ke kterým se dostanete po vřetenovém schodišti. Zvony jsou bohatě zdobeny reliéfy světců, městských znaků a úryvky modliteb. Původně se věží procházelo na hřbitov, který byl zrušen na konci 18. století. Zajímavostí je, že zvonici často navštěvoval Karel Hynek Mácha, který v její blízkosti prožil část dětství a dospívání. 
a trochu ozdůbek na kostele nedaleko:


Taky rády objevujete nejen v Praze různé zajímavosti? milé KOČKY?