středa 17. května 2023

Jedem přes vesnice

 Občas, když jedeme k našim mladým, vezmeme to přes vesnice, kde vím, že jsou nějaké ty pro mne zajímavé stavby:

jako třeba tato výprava - ( a musím se přiznat, že já v takovém případě nikam nespěchám, pěkně si vše prohlédnu, pokud to je možné i nafotím ): tohle ale patří mezi moje hodně fousaté fotky!

Snad vám to nebude vadit, milé KOČKY?

Vyšehořovice:Tismice :


Od té doby jsme se tam stavovali vícekrát a nikdy otevřeno nebylo...

píše se  o něm - Tismický kostel patří k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází do různých tónů červené. Původní uzoučká románská okénka byla v r. 1755 rozšířena do současné podoby. Hlavní loď je klenutá, boční lodi mají strop rovný. V jižní zdi vede do postranní lodi gotický portál z 15. století, nad nímž je zasazen do červeného pískovce tesaný erb, představující poprsí muže stojícího mezi dvěma buvolími rohy.

Na skok v obci Přistoupim : ( tehdy poprvé )

zbytečně manželovi neříkám, že u nás jsou památky na každím kilometru...