úterý 7. listopadu 2023

Skanzen

 Naštěstí jsme byli ve skanzenu v Ungersheimu už dopoledne, kdy mi to chodilo a tak jsem byla schopna i fotit: byl trochu jiný, než ty u nás, které znám - 

milé KOČKY, projděme si ho nyní spolu -byly i různé návodné ukázky, jak se co stavělo:
Na mnoha místech tam ve velkém kvetly bramboříky...