neděle 5. května 2024

Ve výběžku

 První máj ve Šluknovském výběžku - ač jsem zde léta bydlela, takhle zelený a svěží jsem ho nikdy neviděla, milé KOČKY.

proto ho dnes zařadím do ,,seriálu,, - tipů, kam letos zamířit na dovolenou?

Vydali jsme se ve středu 1.5.24 do Rumburka, naším autem, Jana jela s námi a pro větší dojem a zážitek jsme si ještě do týmu pozvali Jarušku z Rbk, aby naši výletní partu posílila, navíc jsem od ní dostala větší, než malou dávku cibulek modřenců. Rumburk jsme si s Janou trochu prošly a zavedla jsem ji k nejznámějším místům - náměstí a klášteru. Loreta nebyla přístupná a to mě dost mrzelo. Poté, co k nám Jára přisedla, jeli jsme do Šluknova, kde jsme si prošly zámecký park ( zámek nebyl v den svátku přístupný ) a náměstí,

příjemné bylo, že právě otvíral p.farář kostel sv.Václava, kam nás pustil a ochotně nám dovolil tento prostor fotit... odtud se jelo k zámku v Lipové, kde probíhají opravné práce ( velmi pomalu ) a následoval přesun do Království - vybraly jsme si k procházce jarní přírodou opravenou křížovou cestu, je velmi krásná. 

O tom všem by vás měl přesvědčit můj výběr fotek z tohoto povedeného dne: co na tom, že se mi poskládaly v obráceném pořadí?

Křížová cesta v Království:

zámek v Lipové:

zámek ve Šluknově:kostel sv. Václava se zajímavým vnitřním vybavením:

 

na náměstí ve Šluknově: 

Jaruška a Jana:
V Rumburku:kostel sv.Bartoloměje

pomník Rumburské vzpoury: na ten jsem koukala několik let z okna svého bytu v tomto areálu se skrývá Rumburská Loreta: 
kdysi vyhlášená restaurace Krym: 


Rumburské náměstí: 
Křížových cest bývalo ve Šluknovském výběžku celkem 14 a až na některé se ve více či méně dobrém stavu uchovaly dodnes - některé jsou opravené, jiné oprava čeká,  a o nich se můžete dočíst na blogu Járy Rbk nebo i u mne, případně více info najdete i s různými fotografiemi na internetu - stejně jako o Loretě v Rbk.