pondělí 24. dubna 2023

Nové Čechy

Plíživě se studeným dubnem přiblížila sobota 22.4.23, na kterýžto den jsme s Janou měly delší dobu zaplacený jednodenní zájezd od CK Kiwi a vyrazili jsme k západu, na místa, kam jezdíval Karel IV, narodil se poblíž Václav IV, jeho syn a šel tudy a spal zde cestou do Kostnice Mistr Jan Hus.

Někdo už poznal, že je to oblast kolem Norimberka, i když tentokrát jsme toto město nenavštívili. 

Plánovaný program: V půvabné krajině vápencových skal a Francké Jury leží malebná obec Hartenstein s hradem, původně z pol. 13. stol.  V přízemí erbovní sál. Cestou na hrad uvidíte i zajímavé městečko. Údolí řeky Pegnitz nás přivede na působivý hrad Vendelstein nad městečkem Neuhaus an der Pegnitz. Poprvé zmíněn v r. 1269, patřil biskupství v Bamberku, pak se majitelé střídali. V 17. stol. znovu v majetku arcibiskupství v Bamberku, byl přestavěn a využíván jako rezidenční. Ve středověku měl 8 věží, od r. 1708 ve zříceninách (vyhořel po úderu blesku), zrestaurovaný před 100 lety, pak v majetku Göringa, základna jednotek SS, poničen bombardováním. Po 2. světové válce přilákal mnoho hledačů pokladů, protože se domnívali, že Göring zde ukryl cennosti.V současnosti se pokračuje v jeho opravách, za příznivých podmínek je přístupné vnitřní nádvoří a vyhlídka, skvělé exteriéry. Městečko tvoří s hradem půvabný celek. Za pozornost stojí rokokový kostel sv. Petra a Pavla s cennou pozdně gotickou Madonou.

Zdáli viditelný je hrad Hohenstein na skalnatém ostrohu ve výši 634 m.n.m., na okraji malé stejnojmenné vesnice, která je oblíbeným výletním místem. Jeho počátky spadají do 11.st. Byl v majetku Hohenstaufů, Wittelsbachů, Lucemburků a od r. 1505 patřil městu Norimberk. V té době se stal důležitou pevností. Po konci Svaté říše římské v r. 1806 byl prodán na stavební materiál a nyní je malebnou poloviční zříceninou v jedinečné krajině. Dochovaná je kaple, obranná věž a palác Lange Haus z 16.st.

Odpoledne přijde na řadu jako lahůdka město Lauf an der Pegnitz  Centrem je protáhlé Tržní náměstí s radnicí, jedinečné městské brány (Hersbrucker a Nürnburger Tor), hrázděné domy, nejstarší ze 17. století, kostel Johanniskirche. Hlavním cílem v Laufu je hrad Wenzelsburg (Wenzelschloss ) na ostrůvku na řece Pegnitz v blízkosti historického jádra. Jeho německé jméno je odvozeno od sochy sv. Václava až do současnosti dochované na fasádě vstupní věže s bránou. Hrad měl původně strážní funkci. Nechal jej vybudovat císař Karel IV. mezi l. 1356-1360 na říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu. Hlavní pozoruhodností je erbovní sál se znakovou galerií objevenou v r. 1934. Pod vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky. Město Lauf zakoupil Karel IV. v r. 1353 od falcké větve rodu Wittelsbachů společně s dalšími místy. Později se toto území nazývalo Česká Falc , která byla svého času součástí zemí Koruny české. Karel IV. provázel nákup horečnou stavební činností a jedním z výsledků této aktivity je právě hrad v Laufu. Hradní kaple byla zasvěcena sv. Václavu a jako demonstrace moci českého krále byla vyzdobena zmíněná erbovní síň. Po přestavbách hrad sloužil pro ubytování císařského dvora na cestě mezi Prahou a Norimberkem.  Možná se ještě podíváte na pozůstatky městského opevnění s bastionem Judenturm. Zajímavé je Industriemuseum (ukázky využití vodní síly na pohon mlýnů, hamrů, elektrárny). Ve městě přenocoval v r. 1414 M.Jan Hus.

Na samý závěr cesty jsme zařadili město Hersbruck na řece Pegnitz. Bohatá historie sahá až do 8./9. stol. Obchodní stezka z Regensburgu do Forchheimu zde přecházela řeku Pegnitz. Kol. r. 1000 byl postaven most s výběrem cla a též založen hrad , střežící Zlatou stezku z Norimberka do Prahy. Městská práva od r. 1297, v l. 1353-1373 bylo město součástí útvaru Nové Čechy. Od r. 1806 náleží město k Bavorsku. Ve 2. světové válce zde byl pobočný tábor koncentračního tábora Flossenbürg. Po konci války byl přebudován na tábor pro uprchlíky pod OSN, později pod Mezinárodní organizací pro uprchlíky. Dnes je celý areál kompletně přestavěn. Historické městské jádro s Horním a Dolním náměstím, části městského opevnění ze 14./15. stol., 5-6 m vysoké, zdi silné 1,5 metru. Tři brány- Norimberská z r. 1444, Špitálská z r. 1452, v 17. stol. přestavěná, Vodní z r. 1600. Hrad , postaven před r. 1000, v r. 1517 přestavba, v l. 1616- 1622 rozšířen o věže a postranní křídla.  Městský kostel, bývalý klášterní kostel Panny Marie s gotickým chórem ze 14. stol., významný pozdně gotický oltář. Prager Strase, s výstavnými měšťanskými domy, část „ Zlaté ulice“ probíhající v místech někdejší Zlaté stezky ( reliéfy Norimberka a Prahy). Malebné hrázděné domy.

A jak to dopadlo? - milé KOČKY? při průjezdu městem Ambergem jsem ulovila z busu pár snímků, byly jsme tu s Janou na adventním zájezdu, není to tak dlouho...tady jeden z nich:


zastavení první: městečko a hrad Veldenstein, 


zastavení druhé: městečko a hrad Hartenstein, zastavení třetí: vesnička a hrad Hohenstein
takže: třikrát vystoupat na kopec s hradem...ufff...

poté už jen a jen Lauf, město krásné a plné sluníčka, tepla a pěkných domů: z toho logicky vyplývá, že jsme poslední plánované městečko Hersbruck nenavštívili, čas jsme věnovali Laufu a v Praze jsme byli ve 20.15 hod.

Snad vám, milé KOČKY, přijde vhod těch několik mých fotografíí z tohoto zájezdíku?

zítra bude pokračování...