sobota 12. listopadu 2016

Židovské památky

Také v Turnově, jako i v mnoha jiných městech, mají židovské památky:
synagogu, trochu schovanou v jedné z uliček a
židovský hřbitov, narušený kdysi necitlivě postavenou silnicí:
milé KOČKY,
obojí si zvědavý turista zajímající se o tyto památky hravě najde: