čtvrtek 11. března 2021

Ungelt

 To by bylo škoda, nemyslíte,

milé KOČKY?, 

zapomenout na místo tak staré a lidmi dávno obývané, blízko Staromáku, kudy se v létě valí davy proudící po Starém Městě. Pokud tedy zrovna neřádí covid.

O Ungeltu si můžete vyhledat spoustu informací a nebudu  tu opakovat, že už v tom a tom století se tu ubytovávali kupci z dalekých zemí, pořád to tu dýchá historií. Jen zmíním, že stojí za to, pokud budete v Praze, zajít si sem a prohlédnout si tento jistě půvabný kout města.
viz třeba:

Ungelt, také nazývaný Týnský dvůr, je historický objekt nacházejí se v Praze na Starém Městě v prostoru mezi kostely Matky Boží před Týnem a sv. Jakuba. Dnešní areál tvoří 18 domů.
Týnský dvůr je jednou z historicky nejvýznamnějších lokalit. Jedná se o blok zástavby mezi ulicemi Týnskou, Štupartskou a Malou Štupartskou, který vznikl pravděpodobně již v 11. století. Původně zde byl opevněný kupecký dvorec, kde se vybíralo clo - ungelt - odtud název celého areálu. V Ungeltu zanechaly stopy všechny významné stavební slohy.

Dnešní areál Ungeltu tvoří 18 domů, z nichž 12 přiléhá k vlastnímu kupeckému dvoru, ostatní jsou po obvodě na místě původní gotické ohradní zdi. Na domech jsou stopy architektonických slohů všech dob, každý dům je jiný, přesto dohromady vytvářejí harmonický celek. Většina domů má barokní fasády z doby po r. 1689, kdy Ungelt z velké části vyhořel, původ mnohých však sahá až na počátek 15. st.

A taky je tu divadlo UNGELT!