neděle 19. prosince 2021

3.povídečka

 Citováno resp. opsáno z knihy V. Fischla: Z Davidových nejkratších povídek -


ROK 3001:

Na sklonku třetího milénia se zmocnila lidstva víra, že se přiblížil konec světa. Ti, kteří věřili v posmrtný život a v soud boží, rozdávali své hmotné statky, zahazovali prsteny a šperky a v hadrech a s oholenými hlavami odcházeli očekávat konec a soud v klášterních kobkách, jeskyních a pustinách.

Nevěřící se naopak chvátali vyžít v posledních orgiích.

Tu se objevil na trhu kalendář na rok 3001. Vytiskla jej ve všech jazycích světa známá tiskárna v Jeruzalémě.

Všichni spěchali koupit nový kalendář a konec světa byl odložen.