úterý 9. listopadu 2021

Vzpomínky nevadnou

 To jsem roky jezdívala za vnučkami a chodívaly jsme často ven, do okolní přírody:

tady si zavzpomínám na dobu, kdy mladší vnučka jezdívala na koni a taky ráda koně pozorovala, případně kreslila, často venku, za jejich obcí.

Zvu vás, milé KOČKY, na takovou malou, podzimní, tehdejší procházku s námi: