sobota 3. února 2024

Okraj Prahy - Jinonice

 Kdysi jsem při brouzdání mapou našla zvonici u hřbitovního kostelíka v Jinonicích, svého času vesnice na okraji Prahy, usmyslela jsem si, že se tam jednou podívám. 

Milé KOČKY, trvalo to dost dlouho, ale - v pondělí 29.1.24 se udělalo hezky a byla jsem něco vyřizovat na Karlově náměstí, sešly jsme se s kamarádkou Marcelou a vypravily jsme se do Jinonic. Zprvu to bylo snadné, metro nás tam dovezlo, pak jsme musely sledovat žlutou značku a při obšírném vyprávění jedné i druhé ( nějakou dobu jsme se neviděly) jsme nakonec místo našly, já jsem si ho nafotila a odtud jsme se odebraly do Prokopského údolí, ale o tom až zítra,. Času dost.Jen dodám, že počasí nám přálo a rády jsme se prošly.

kousek od metra:


opsala jsem pro vás:

Kostel sv. Vavřince v Jinonicích je pravděpodobně z 11. století a je jedinou zachovalou památkou této prastaré osady na úpatí neolitického hradiště. Kostel později výrazně upravován v roce 1571 a koncem 18. století. Dnešní podoba je výsledkem pseudorománské přestavby z roku 1894, při které byla prodloužena loď a sjednoceny všechny fasády.
zvonice z r.1571zítra půjdeme dál, lesem k Prokopskému údolí...