pondělí 9. října 2023

Bazilika ve Waldsassenu

Milé KOČKY, z Bayreuthu jsme se odpoledne vydali do města Waldsassenu, projížděli jsme úhlednou kopcovitou krajinou Smrčin po bezchybných silničkách, abychom navštívili toto městečko, kde se nachází cisterciácký klášter a vyhlášená, čerstvě opravená Basilika minor, s neobyčejně krásnou vnitřní výzdobou, s mnoha relikviemi křesťanských mučedníků.
jako poslední a nikoli zanedbatelné čekalo nás na závěr zájezdu zastavení na kopci, s úžasnými výhledy do okolí, u poutního kostela Kappl - kaple s překrásnou vnitřní výzdobou a neobvyklým půdorysem.

a pak? -  pár kilometrů do Chebu a cesta ku Praze.