středa 22. února 2023

Jednou v zimě

 To byl zrovna sníh a přijeli známí, a kam že bychom se mohli vydat na výlet?:

milé KOČKY,

ani mě to příliš nezaskočilo a vyjeli jsme jejich autem na trasu: prohlédli jsme si zvenku zámecké a klášterní budovy v Doksanech, ( s velice zajímavou historií )
zdá li se vám to povědomé, ano, stavovali jsme se tam vícekrát a na blogu již klášter byl několikrát, ale v zimě jsme tam byli jen jednou...

píše se o něm:

Klášter premonstrátek založil Vladislav II. společně se svojí manželkou Gertrudou v roce 1144. Budovy postihlo několik požárů a válečné ničení za husitů a třicetileté války. Od konce 17. století procházel barokní přestavbou, v roce 1752 byl nařízením Josefa II. zrušen.
Nejdříve sloužil jako kasárna, později se stal majetkem šlechty a od roku 1948 připadl státu. Teprve v roce 1998 zde byl zásluhou polských sester obnoven řád.
V současnosti si po domluvě s duchovním správcem farnosti prohlédnete nádherný barokní kostel Narození Panny Marie s románským jádrem a kryptou.

o zámku:

Opatství založené Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou krátce před rokem 1144 existovalo do roku 1782, poté bylo přeměněno v zámek a v hospodářské objekty. Dochoval se románský kostel Narození Panny Marie, jenž byl dobudován v letech 1144–1186, obvodové zdivo baziliky a pětilodní krypta.

poté jsme zamířili na Boreč ( neplést si to s kopcem  Bořeň, kde jsme sice byli také, ale jindy) 
 
Středohoří jako na dlani:
a pak jsme si zajeli do Milešova...


kostel ještě před opravou:

následovalo zastavení v Litoměřicích a naposledy na pár fotek kostel se zvonicí v Zahořanech:I v zimě se dá výletovat...

Nabízím průřez formou fotek z toho zimního výletu a pár slov k jevům na kopci Boreč:                          toto jsem opsala - Přírodní památka byla vyhlášena na vrcholových partiích zalesněného znělcového kopce. Místo je zajímavé svou geologií - hornina masivu je protkána soustavou vnitřních puklin, ventarol. V zimě průduchy nasávají studený vzduch u paty kopce, ten se průchodem horninou ohřeje a získá více vlhkosti. Následně je vyfukován puklinami na vrcholu kopce. Rozdíl teplot může být i 20°C, v tuhé zimě proto místo výduchu zaujme viditelnými exhalacemi, navíc se na skále vyskytuje vzácný mechorost borečka vzácná. V létě vzduch kopcem proudí obráceně. Z dalších chráněných rostlin můžeme v oblasti najít kriticky ohrožený koniklec otevřený.