středa 19. června 2019

Toskánsko

Od pátku mám myšlenky daleko odtud,
Jana s jejím manželem odjeli v pátek večer do Toskánska.
Jak jsem si už stýskala před časem, musela jsem kvůli současné situaci svůj vysněný zájezd přeprodat a zůstat doma,
Jana mi občas pošle zprávičku a včera došla smska, že byli na Elbě a moc se jim tam líbilo.
Aby ne, však výběru našich zájezdů věnuji obvykle v listopadu velkou pozornost.


Dcera mi slíbila, že pokud se uzdravím, tak tam se mnou příští rok pojede!
V neděli Jana přijede a pak si dáme někde ve stínu rande a jsem opravdu hodně zvědavá na její dojmy a hlavně na fotky,
a co víc, v červenci pojede na další zájezd, kde jsem měla být, moje neteř s mojí sestrou.
Tyhle holky pojedou taky do Itálie, ale kousek víc na jih, do oblasti Neapole a na ostrovy okolo, Amalfi a Sorento a pod.,
s návštěvou Říma. Už tam kdysi byly a tak se - pochopitelně - těší.
Tak proto,
milé KOČKY,
mé myšlenky poletují po jihu Evropy...
Snad se do té Florencie přeci jen podívám jindy.
A jste li zvědavé, na program toho zájezdu, který mi unikl, stejně jako loni Pobaltí,
tady je:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami. Odjezd do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování.
3. den: Pobyt u moře.
4. den: Celodenní fakult. výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor - vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.
5. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do PISY, města proslulého svou šikmou věží.
6. den: Celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska - Necropoli di Sovana, via cave - hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.
7. den: Výlet do hl. města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda - písečné kosy "tomboll", laguny. Volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších plážích.
8. den: Pobyt u moře. Pro zájemce možný půldenní fakult. výlet do jednoho z nejkouzelnějších měst Itálie SIENY (UNESCO), prohlídka středověkého centra - náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála - jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely a paláci. Krátce prohlídka středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru - historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky.
9. den: Po snídani odjedeme do FLORENCIE (UNESCO) - perla Toskánska s monumentálními stavbami florentské renesance - Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova Campanila, Baptisterium, hrobka Medicejských, most Ponte Vecchio s krásnými pohledy na město, kostel Santa Croce s náhrobky mnoha věhlasných Florenťanů (Michelangelo, Galieo a další), uličky starého města, posezení u šálku dobré italské kávy, ochutnání místních specialit. Večer odjezd do ČR.
10. den Návrat do ČR v dopoledních hodinách.
A musím napsat, že ke mně byli v CK Redok moc vstřícní, protože přepsali Janina manžela místo mne bez poplatku
( měla jsem zájezd pojištěný ), to např. kdysi v Invii stál přepis 1000,- Kč, jak se mi svěřila kamarádka!
( můj doprovodný snímek je staršího data z Ch.)