neděle 24. března 2024

Detaily

 K uplynulému týdnu ještě přidám detaily na domech v Kadani: když už jsem se snažila něco z toho nafotit?

Milé KOČKY, to kráčíte po nerovném chodníku, jedním okem koukáte na zem, abyste nezakoply, abyste nešláply do něčeho, co si rozhodně nechcete odnést na botě, a druhým okem se snažíte najít na budovách nějaké kudrdlinky, ozdůbky, sošky, parádičky a zajímavůstky - aby se foťák nenudil - a pomalu by z toho jeden začal šilhat.
Kadaňský farní kostel Povýšení sv. Kříže je hlavním katolickým chrámem města. Původně gotický kostel byl barokně upraven.
Postaven byl ve druhé polovině 13. století, kdy byla Kadaň povýšena na svobodné královské město, tehdy byl zasvěcen Panně Marii. Za husitských válek v roce 1421 byl poškozen a na přelomu 15. a 16. století se dočkal opravy včetně nových postranních oltářů, zvonů a varhan. Během třicetileté války vyhořel kostel hned dvakrát, ale brzy byl obnoven a přejmenován na kostel Povýšení sv. Kříže. Požár zasáhl kostel i v polovině 18. století, po kterém byla původně gotická budova upravena barokně a také v roce 1811, kdy po rekonstrukci získal kostel dnešní podobu. -V Klášterci:
Dominantní barokní kostel Nejsvětější Trojice pochází z let 1665-1670. Postaven byl dle architekta Carla Luraga.
V podzemí kostela je možné navštívit Thunskou hrobku s porcelánovým rodokmenem této rodiny, která je přístupná s průvodcem v rámci prohlídky sousedního zámku.
Veřejnost může do kostela nahlédnout vždy půl hodiny před začátkem mše. - 


nafoceno ve skříňce přes sklo:
Kdyby vás vaše nohy donesly do Kadaně nebo Klášterce - máte tu co objevovat, milé blogerky, v Kadani jsou dva kláštery, v obou městech zajímavé křížové cesty, spousta soch, barokních i moderních, hodně kostelů a měšťanských domů. Zámek, hrad, zbytky hradeb, věží, barbakán! Obě města jsou dostupná i vlakem. V Klášterci několik muzeí, třeba hodin, na zámku několik okruhů -  vyhlášená sbírka porcelánu a pod. A můžete si dopřát pěkné procházky podél Ohře.