úterý 9. května 2017

Den první

Naše letošní první dovolená - cesta po Maďarsku - čili po Uhrách
začala 29.4. brzy ráno v Praze,
kde jsme se všichni usadili v busu
( a my s Janou nadšeně očekávaly věci příští )...
Zajímavé pro mne to začalo být v Brně,
kde přistoupili nějací další účastnící zájezdu a pokračovalo se do Bratislavy ...
tady první přejezd Dunaje...( a ještě mnohokrát potom )
milé KOČKY!
Kde co kvetlo a pohled z okna sliboval jarní, krásný, slunečný den....
První plánovaná zastávka byla v Lebeny...úžasný románský kostel
pokračovalo se do opatství v Pannonhalmě...moc pěkná knihovna
následovala prohlídka malebného města RÁBU (Győr).
a...nocleh v pěkném hotelu

( nebudu se podrobně zmiňovat o rázovitých domcích, upravených obdělaných pozemcích, milých zdejších lidech, mnoha posezeních na náměstích,
o hradbách a také rozvalinách...různých věžích, jejich výšce,
kaplích a jejich stáří, případně malbách na stěnách...
kdo rád cestuje, ať si to sám najde a ,,osahá,,
každý něco preferuje a vyhledává...
já chválím čistotu, upravenost veřejných prostranství a ochotu převážně mladých lidiček v kavárnách, restauracích, stáncích, tržnicích, i jinde...
nebudu psát o kvákání žab v tůňkách, o vinicích a ovocných sadech, které byly dosud téměř holé,
o čápech, volavkách, pasoucích se koních, vodních bůvolech, ovcích a další v Uhrách běžných zvířatech...)

Zvláštní poděkování patří kolegyni Janě za trpělivost, kterou se mnou mnohdy má, za ochotu se mnou se vydat ,,do neznáma,, a její důvěru - že mnou vybraný zájezd ( snad ) bude dostatečně atraktivní...