neděle 30. července 2023

Co se nevešlo

 Milé KOČKY, nechci být únavná, ale možná, že by někoho zajímalo, jak vypadá taková obyčejná irská ulice? 

nebo 


A pro zájemce: program byl cestovkou postaven takto:

 1. den - Odjezd v podvečerních hodinách z ČR. 2. den - Přejezd kanálu La Manche, přejezd do oblasti Manchesteru, ubytování v hotelu. 3. den - Ráno cesta na jihozápad Anglie, přejezd trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylodění v Irsku pokračování v cestě do oblasti Killarney. Večer ubytování. 4. den - RING OF KERRY - okružní jízda se zastávkami v jedné z nejmalebnějších oblastí Irska, proslavené nádhernými přírodními scenériemi. Procházka uprostřed hor u GAP OF DUNLOE - půvabná rokle se třemi jezery, vodopád TORC. Městečko KENMARE s domky v pastelových barvách. 5. den - Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad a skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá a drsná divočina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka z útesů až 200 m vysokých, které patří k nejkrásnějším pobřežním úsekům Evropy, zastávka v romantickém městečku ADARE. 6. den - Prohlídka palírny tradiční irské whiskey - MIDLETON. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad nejznámější hrad Irska, ke kterému se váže řada pověr a zejména pak proslulý „kámen výřečnosti”. CORK - čilé přístavní město na ostrově mezi rameny řeky Lee. 7. den - Přejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL - vápencová skála s pozoruhodnou impozantní zříceninou hradu z 12. st., bývalého sídla keltských králů, který vévodí stejnojmennému městečku. Návštěva raně křesťanského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.) v překrásném údolí, jemuž se říká „údolí dvou jezer” či „Irské Delfy”. 8. den - Zastávka u zříceniny hradu DUNLUCE, který vévodí Causeway Coast a dramaticky se tyčí na vrcholu čedičového skalního výběžku - fotopauza u hradu, který byl předlohou pro hrad CairParavel z knižní série Letopisy Narnie od C. S. Lewise. OBRŮV CHODNÍK (Giant’sCauseway) s pozoruhodnými šestibokými čedičovými sloupy (UNESCO). Lehká turistika v oblasti, ti odvážnější mohou překonat slavný visutý provazový most CARRICK-A-REDE-ROPE. 20 m dlouhý a 1m široký lanový most vede ve výšce 30 m přes propast. Magická alej DARK HEDGES - zastávka u nejkrásnější bukové aleje na světě, proslavené seriálem Hra o trůny.Prohlídka LONDONDERRY - městské hradby, historické centrum. 9. den - CARRICKFERGUS - nejimpozantnější středověká pevnost Severního Irska. BELFAST, město pyšnící se viktoriánskými budovami. Muzeum TITANIKU, historické centrum vč. extravagantní budovy radnice. MOUNT STEWART HOUSE - okázalé sídlo rodu Londonderryů s nevídanými interiéry a zahradami. Vyhlídková jízda podél jezera STRANGFORD LOUGH k podvečerní návštěvě městečka DOWNPATRICK - exteriér katedrály Down Cathedral, která je výsledkem 16 století trvajících prací a oprav a zastávka u hrobu sv. Patrika. 10. den - Cesta ze Severního Irska. NEWGRANGE - zastávka v návštěvnickém centru. Přejezd do DUBLINU - hlavní a zároveň největší město Irské republiky, sídlo irských vládců. Prohlídka více jak 1000 let starého města. Trajekt do Anglie, noční přejezd. 11. den - Ráno přejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve večerních hodinách odjezd, noční přejezd kanálu La Manche. 12. den - Příjezd do ČR ve večerních hodinách.