sobota 13. května 2017

Den pátý

Ač nastal pátý den zájezdu, zatím jsme nebyly unavené a dychtivě jsme očekávaly, co nám na dnešek pan průvodce Kamil připravil...
a nebylo to jen tak:
prvním zastavením byla barokní perla Maďarska, královský palác v GÖDÖLŐ, kde významné stopy zanechala choť Františka Josefa, půvabná císařovna Sisi...
( v zámku samotném se fotit nesmělo )
Počasí sice strašilo deštěm, ale v zámku bylo hezky, spousta obrazů a zajímavých informací!
Také procházka rozsáhlým přilehlým parkem byla příjemným zpestřením.
Bus nás pak odvezl do palócké vesnice HOLLÓKŐ s unikátní lidovou architekturou.
Před vystoupením z busu jsme zažili šílený liják,
ale vzápětí bylo krásně a prohlídka vesnice proběhla v pohodě.
Odtud se jelo úbočím pohoří Mátra na nejvyšší vrchol Maďarska KÉKESTETŐ (1015 m) s televizní věží s vyhlídkovou plošinou. Vyjeli jsme výtahem až nahoru,
slibovaný výhled na Slovensko se nekonal,
počasí to nedovolilo, ale i tak jsme se tam rádi podívali...
Odpoledne jsme měli prožít v Egeru, jenže! - měli jsme zpoždění,v městečku s hradem a barokními skvosty jsme se zdrželi pouze krátce u hradu a někteří stihli i krátkou prohlídku hradu.
Milé KOČKY,
ukážu vám pár snímků z tohoto dne:
( spalo se v hotýlku U lipicánů v nějaké obci pod Bukovými Horami a v noci byla veliká bouřka s kroupami, naštěstí k ránu to ustalo ).