čtvrtek 23. března 2023

Sokolovsko

Když se řekne Sokolovsko, každého napadne zničená krajina, doly a blízko do Německa.

Ovšem také je to krásný Cheb, památky všeho druhu v jeho okolí, Loket, Lázeňský trojúhelník, SOOS a 

poutní kostel Chlum sv.Maří. A tam - nikoli poprvé - vás nyní, milé KOČKY, ráda vezmu:              

nebo jeho existenci hodnou návštěvy ještě radši připomenu:
opsáno pro vás:

Na místě gotického kostela byl v období 1687 - 1728 vystavěn barokní areál poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdalény a proboštství řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Architektem byl Kryštof Dientzenhofer. Po druhé světové válce areál chátral až do roku 1992, kdy započala jeho obnova.
Od 1. července 2018 je poutní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdaleny národní kulturní památkou.

připomínám: klášter zatím opravený není, alespoň já o tom nevím, ale kostel je krásně zrekonstruovaný a především z Německa lidmi navštěvovaný...