úterý 18. října 2022

Na Moravě

 Při jedné dovolené na východě republiky jsme si udělali výlet do ZOO Zlín/Lešná a také na blízký hrad  - a? líbilo se nám tam.

Milé KOČKY, 

musím potěšit ty z vás, které se tak daleko nedostanou a pokud se spokojíte se snímky, které jsem tam tehdy spáchala, tady jsou:

nejprve něco málo z Velkých Karlovic, kde jsme dočasně bydleli:
nyní vzhůru ke hradu:
Od Zlína leží severovýchodně a o hradu se můžete dočíst:

Rozlehlý hradní komplex zbudovaný na počátku 13. století. V průběhu staletí byl několikrát vydrancován a znovu obnoven. Osudným se mu stal útok Švédů v roce 1643, kteří jej značně pobořili. Od konce 18. století šlo spíše o zříceninu. Z památkově chráněného areálu se dodnes dochovaly relikty hradeb, věží a obytných budov.