pátek 14. října 2022

Na pětníku

 Potřebovala jsem cosi vyřešit v Čelákovicích a protože zdejší tvrz máme vícekrát prohlédnutou, říkala jsem si, že když už jedeme tímto směrem, že si uděláme kolečko okolo. Manžel netušil, co ho čeká a tak zprvu neprotestoval, to až doma měl námitky, neb jsme zase ztratili poklici z jednoho kola naší staré škodověnky. Není divu, na těch cestách, kam jsem ho navedla. 

Milé KOČKY,

v plánu byl celkem slušný výlet, ale protože trpělivost manželova byla omezená i výlet se zkrátil nakonec na sotva polovinu. ( i tak se to počítá do plusu v pocovidovém režimu ).

Tudíž vám ukáži alespoň něco: ( až bude manžel méně obezřetný, zkusím to dojet podle původního záměru ) - v této krajině toho je k vidění docela dost: poznáváme to tu několik let a stále to stojí za vidění.

před lety jsme tu už byli, takže jsem si jen osvěžila vzpomínky...

Tuchoraz:

píše se: 

Původní panské sídlo bylo v 70. letech 15. století Mikulášem Svitáčkem z Landštejna, nejvyšším písařem desek zemských, přestavěno na gotickou tvrz. V roce 1770 byl objekt zbořen a zdivo rozebráno a použito na zpevnění okolních jezů a hrází. Dochovala se pouze 20 metrů vysoká vstupní věž s mansardovou střechou, ve druhém patře se nachází obytná síň s hvězdicovou klenbou.Věž je přístupná po předchozí domluvě a při kulturních akcích.

Přistoupim:

píše se: 

Kostel v Přistoupimi je typickou ukázkou raně barokních chrámových staveb, které na konci 17. století vznikaly na území Českobrodska.Barokní kostel byl postaven ve středu obce v roce 1694 na místě původního gotického kostela. Pozoruhodný boční oltář z r. 1668 je jednou z nejstarších ukázek rámového oltářního rentáblu v Čechách. V blízkosti kostela stojí gotická zvonice s pamětními deskami z let 1590-91. Celý areál je ohraničen kamennou zdí.

Vitice: 

píše se:

Kostel Šimona a Judy pochází ze 13. stol., přestavěn r. 1380. V 17. stol. upraven v raně barokním stylu. Kostelní věž přistavěna kolem r. 1687. Jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem, se sakristií a předsíní na severní straně, se čtyřpatrovou hranolovou věží posunutou mimo osu lodi. Vybavení je převážně barokní. Hlavní oltář je raně barokní s plastikami sv. Václava, Ludmily, Štěpána a Vavřince. 
Zvonice má zvon z r.1560  nedávno měla Jitka na blogu )